studentët mbarojnë shkollën e nuk marrin diplomë – Stop