strehoi të sëmurin në azil shërbimi social kërkon largimin e drejtorit. – Stop