Stop zgjidh problemin në hipotekën e Shkodrës. – Stop