stop zgjidh problemin e vajzës së paralizuar – Stop