Stop zgjidh problemin e lokalit te Rotondo. – Stop