Stop zgjidh problemin e legalizimit të apartamentit të blerë dy herë. – Stop