Stop zgjidh problemin e kartës së identitetit. – Stop