Stop zgjidh problemin e instruktorëve të hequr nga puna. – Stop