Stop zgjidh problemin e banorëve të Ali Demit – Stop