“Stop” solli me zë dhe figurë blerjen me para në dorë të votës për kandidatin socialist Muharrem Rama. – Stop