Stop mundëson kthimin e parave të qytetarit për vizën angleze. – Stop