Stop e shoqata e shqiptarëve në Suedi pajisin shkollën me banka – Stop