specialistja e zyrës së gjendjes civile Vlorë – Stop