specialist I kontrollit të territorit në bashkinë e Kucovës – Stop