sot kjo godinë ka përfunduar e rrënuar dhe pa funksion. Qytetarët në moshë shprehin nostalgji për Hotel Dajtin – Stop