sorollatja e qytetares në hipotekën e Vlorës – Stop