solidaritet nga Stop dhe Shqiptarët për shqiptarët. – Stop