Skerdilajd Qinami me diplomë të falsifikuar. – Stop