si kalojnë produket e wudy në Kosovë e Maqedoni – Stop