shqiptarët të katërtët në botë për lënien e vendit – Stop