shqiptarët më shumë akses në telefon se në tualet – Stop