shqiptarët e Suedisë ndihmojnë zjarrfikëset e Tiranës. – Stop