shqiptarë brenda e jashtë vendit ndihmojnë familjen Saci. – Stop