Shqipëria e ndotur për shkak të vendeve fqinje – Stop