shpjegimi i ministrisë së kulturës për lahutën – Stop