shkon të bëjë kartën e identitetit rezulton i vdekur – Stop