shkolla u mbyll me vendim të MAS po dha sërish diploma – Stop