shkolla i heq orët djalit me prapambetje mendore – Stop