shkolla hedh në rrugë nxënësin me aftësi të kufizuara – Stop