shkolla e mesme e bashkuar Gjergj Bib Gjergji – Stop