shkarkimi i kreut të fondit të sigurimeve shëndetësore Tropojë – Stop