shërbimi social sorollat vajzën e paralizuar për paketë higjeno-sanitare – Stop