sekretari i përgjithshëm i mjedisit në Gjirokastër – Stop