sa kushton provimi në Universitetin e Vlorës – Stop