rrahin pronarin e parkimit agresorët të lirë – Stop