rradhët e kontenierëve në portin e Durrësit – Stop