replikat në parlament për protestën e opozitës – Stop