renditja e Shqipërinë në indeksin e demokracisë – Stop