regjistrimi i seancës ku merr pjesë e vdekura – Stop