reagimi i drejtorisë së policisë për të gjatin – Stop