qytetari në gjyq Minerva grup i premton punë në Gjermani – Stop