qytetarët të indinjuar nga bllokim i rrugëve. – Stop