qytetarët për vjedhjen e armëve në Pashaliman. – Stop