qytetarët e ngjeshur në autobusin e linjës Golem Plepa – Stop