qendra rezidenciale për personat me aftësi të kufizuara. – Stop