punonjësja e postës së Lacit shkruan gabim gjobën e qytetarit – Stop