punonjësit e shërbimit psiko-social janë recepsionistë – Stop