punonjësit e fabrikës së këpucëve kërkojnë pagën – Stop