punonjësit e bashkisë Peshkopi në licensën e firmës fituese. – Stop