punonjësi i prokurorisë kërcënon drejtorin e shkollës – Stop